معاونت

معاونت آموزش: حجت الإسلام و المسلمین حسین یدالله پور

معاونت تهذیب: حجت الإسلام و المسلمین سید میلاد ساداتی

معاونت پژوهش: حجت الإسلام و المسلمین حسین شکریان امیری

معاونت اجرایی: حجت الإسلام و المسلمین علی رحیمی

پیامک مجازی

به سایت حوزه علمیه محمدیه خوش آمدید!