مقاله پژوهشی

امتیاز
3/5

فهرست مطالب این صفحه

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشگاه مازندران
Email: izadifard@umz.ac.ir
دکتر سید مجتبی حسین نژاد ١
استادیار مؤسسه آموزش عالی پارسا – بابلسر
Email: mojtaba@writeme.com
حسین شکریان
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
Email: mohamadtahash@yahoo.com

چکیده:

از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به
تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهمترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز
سرقتهای هیپنوتیزمی است. نگارندگان پساز تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از
حرز به این نتیجه رسیدهاند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورتها بر هیپنوتیزور
(هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز
به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورتها نیز حد قطع بر
سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا میشود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود
دائر ◌ُ را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شکحاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر
بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه
محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دستمیدهد و دیگر
تمسکبه آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسکجستن به مقتضای قاعده
درء، حد قطع از سارق ساقط میشود.

کلیدواژه ها: مباشرت، تسبیب، سرقت هیپنوتیزمی، قصد سرقت، قاعده درء.
.1395/10/ 1394 ؛ تاریخ تصویب نهایی: 27 /03/ *. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: 04
1 . نویسنده مسئول

تقویم سایت
فروردین 1400
ش ی د س چ پ ج
 1213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
04050607080910
11  
به سایت حوزه علمیه محمدیه خوش آمدید!